Kun mieli haikailee taas Ilmeen suuntaan, niin käykääpä katsomassa googlen satelliittikuvia - minusta kovin näyttäisi, että ovat päivittyneet sitten viime kerran, kun katselin. Aitjärven rannassa näyttäs olevan kohtuullisen edustava datsha.

https://www.google.com/maps/@61.3048874,29.3495588,295m/data=!3m1!1e3

Ihan en kirkon tornia kuvasta erottanu, vaan pitäshä sekii näkyä, ku puut ei enää peitä näkyvyyttä ;)

Yhdistyksen kokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 20.3.2016

Vuoden 2015 toiminnasta todettiin, että vuoden aikana hallitus kokoontui vuosikokousta edeltävässä kokouksessaan ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan.

Toimintavuoden aikana yhdistyksemme nettisivuilla kerrottiin vuosikokouksen kuulumisista ja sinne lisättiin Mauri Koskelan 14-vuotiaana kirjoittama kouluaine ”Karjalan kansa vaellustiellä”, joka kertoo hänen mietteistään katsellessaan Ilmeen ohi vaeltavaa evakoitten virtaa, johon sitten vähän myöhemmin ilmeeläisetkin joutuivat liittymään. Nettisivujen kuvagalleriaan lisättiin kolme kuva-albumia: ”Ilmee ennen sotia”, ”Kuvia vuodelta 2002” ja ”Siisiälä”. Kari Jyrkinen ylläpitää yhdistyksen nettisivuja, jotka löytyvät osoitteesta Ilmee.net. Kotiseutumatka ei vallitsevassa tilanteessa ollut mahdollinen Venäjän rajaseudulla vallitsevista tiukoista matkustusmääräyksistä johtuen. Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyi merkittävästi ja vuoden lopussa jäseninä oli 60  ilmeeläisistä juuristaan kiinnostunutta henkilöä

Vuoden 2016 toiminnan osalta katsottiin, ettei Ilmeen kotiseutumatkan järjestämiselle ole nykyisen tilanteen vallitessa edellytyksiä. 

Kotisivujen kautta tiedottamista täydentämään päätettiin ottaa käyttöön Facebook-sivusto. Kari Jyrkinen on perustanut tätä varten Facebook-ryhmän ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä”. Facebook-ryhmä toimii kotisivuja paremmin keskustelualustana ja sen toivotaan saavan toimintaan mukaan entistä enemmän Ilmeen perinteestä ja ilmeeläisistä juuristaan kiinnostuneita ihmisiä. Suunnitteilla on myös kokoontuminen yhdistyksemme vuosikokousta edeltävänä päivänä keskustelemaan Ilmeen perinteestä.

Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aulis Kemppinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin samoin Kari Jyrkinen, Yrjö Lankinen, Antti Munnukka, Tapio Varis ja Kari Häyhä. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kari Jyrkisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Tapio Varis kertoi  sukutukimusta käsitelleessä kokousesitelmässään sukututkimuksen menetelmistä ja tietolähteistä. Aihe herätti paljon mielenkiintoa.

 

 

Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 20.3.2016 klo 13:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.

Vuosikokouksen esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmeen nettisivujen valokuvaprojekti jatkuu ja mukaan voisi ottaa sellaisia vanhoja valokuvia, joita ei vielä kuvagalleriastamme löydy. Kuvia ennen sotia tai kotiseutumatkoilta sotien jälkeen. Kuvissa tulisi olla niitä esittelevä teksti.

Miltä tuntuisi ajatus Facebook-ryhmän perustamisesta jäsenistölle?

Kokousesitelmänä aiheena on sukututkimus ja aihetta esittelee Tapio Varis.

 

Tervetuloa!                                                Aulis Kemppinen
puheenjohtaja

Yhdistyksen kokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 29.3.2015

Vuosikokouksen aluksi yhdistys kutsui kunniajäsenekseen pitkäaikaisen Ilmee-perinteen vaalijan Liisa Välikedon, joka on yli kolmenkymmenen vuoden ajan toiminut Ilmeen nuorisoseuran puheenjohtajana sekä järjestänyt lukuisia kotiseutumatkoja Ilmeelle ja rajantakaiseen Karjalaan.

Vuoden 2014 toiminnasta todettiin, että vuoden aikana hallitus kokoontui vuosikokousta edeltävässä kokouk­sessaan ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan.

Vuoden toimintasuunnitelmaan sisälltyi Kari Jyrkisen valmistelema matka Ilmeelle. Matka suunniteltiin tehtäväksi Antrean ja Kirvun kautta Ilmeelle, sieltä perinteisen ohjelman jälkeen Käkisalmeen josta seuraavana päivänä Viipuriin. Viipurissa oli tarkoitus tutustua kirjastoon ja tehdä ostoksia. Paluumatkalla oli aikomus vielä pysähtyä Tali-Ihantalan taistelujen muistomerkille.

Kari Jyrkinen järjestikin 15.-16.6. tehtäväksi aiottua kotiseutumatkaa Ilmeelle. Valmiiksi järjestetty matka jou­duttiin kuitenkin peruuttamaan Venäjän yllättäen ja taannehtivasti tiukentuneista matkustussäädöksistä johtuen. Matkalaiset olivat jo ennättäneet ilmoittautua ja maksaakin matkansa, joten matkalaisille ja matkaa järjestäneelle Kari Jyrkiselle ja rahaston hoitajalle aiheutui tästä ylimääräistä vaivaa.

Nettisivujen yhteystietojen perusteella on tullut Ilmeestä kiinnostunei­den ih­misten yhteenottoja.

Vuoden 2015 toiminnan osalta katsottiin, ettei Ilmeen kotiseutumatkan järjestämiselle ole nykyisen tilanteen vallitessa edellytyksiä.

Kotisivujen lisänä päätettiin selvittää Facebookin mahdollisuuksien hyödyntämistä toiminnassamme. Asiaa ryhtyivät valmistelemaan Kari Jyrkinen ja Antti Munnukka. Nettisivuja kehitetään  edelleen Kari Jyrkisen toimesta, samoin sisällön tuotanto jatkuu.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aulis Kemppinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin samoin Kari Jyrkinen, Yrjö Lankinen, Antti Munnukka ja Tapio Varis. Kiireisiinsä vedonneen Paavo Ojalaisen sijalle valittiin Kari Häyhä. Kiitoksia Paavolle monen vuoden osallistumisesta. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kari Jyrkisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Vuosikokouksen jälkeen tutustuimme osanottajien perinnevalokuviin ja laadukasta sekä monipuolista kuva-aineistoa kotisivuille laitettavaksi löytyi.

Kokoukseen osallistui kuusitoista osanottajaa, se oli keskusteleva, ja antoi hallitukselle hyviä eväitä toimintaan. Kiitoksia kaikille kokouksen osanottajille.

 

Kyl ol lust ko tulitta!