Yhdistyksen kokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 29.3.2015

Vuosikokouksen aluksi yhdistys kutsui kunniajäsenekseen pitkäaikaisen Ilmee-perinteen vaalijan Liisa Välikedon, joka on yli kolmenkymmenen vuoden ajan toiminut Ilmeen nuorisoseuran puheenjohtajana sekä järjestänyt lukuisia kotiseutumatkoja Ilmeelle ja rajantakaiseen Karjalaan.

Vuoden 2014 toiminnasta todettiin, että vuoden aikana hallitus kokoontui vuosikokousta edeltävässä kokouk­sessaan ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan.

Vuoden toimintasuunnitelmaan sisälltyi Kari Jyrkisen valmistelema matka Ilmeelle. Matka suunniteltiin tehtäväksi Antrean ja Kirvun kautta Ilmeelle, sieltä perinteisen ohjelman jälkeen Käkisalmeen josta seuraavana päivänä Viipuriin. Viipurissa oli tarkoitus tutustua kirjastoon ja tehdä ostoksia. Paluumatkalla oli aikomus vielä pysähtyä Tali-Ihantalan taistelujen muistomerkille.

Kari Jyrkinen järjestikin 15.-16.6. tehtäväksi aiottua kotiseutumatkaa Ilmeelle. Valmiiksi järjestetty matka jou­duttiin kuitenkin peruuttamaan Venäjän yllättäen ja taannehtivasti tiukentuneista matkustussäädöksistä johtuen. Matkalaiset olivat jo ennättäneet ilmoittautua ja maksaakin matkansa, joten matkalaisille ja matkaa järjestäneelle Kari Jyrkiselle ja rahaston hoitajalle aiheutui tästä ylimääräistä vaivaa.

Nettisivujen yhteystietojen perusteella on tullut Ilmeestä kiinnostunei­den ih­misten yhteenottoja.

Vuoden 2015 toiminnan osalta katsottiin, ettei Ilmeen kotiseutumatkan järjestämiselle ole nykyisen tilanteen vallitessa edellytyksiä.

Kotisivujen lisänä päätettiin selvittää Facebookin mahdollisuuksien hyödyntämistä toiminnassamme. Asiaa ryhtyivät valmistelemaan Kari Jyrkinen ja Antti Munnukka. Nettisivuja kehitetään  edelleen Kari Jyrkisen toimesta, samoin sisällön tuotanto jatkuu.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aulis Kemppinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin samoin Kari Jyrkinen, Yrjö Lankinen, Antti Munnukka ja Tapio Varis. Kiireisiinsä vedonneen Paavo Ojalaisen sijalle valittiin Kari Häyhä. Kiitoksia Paavolle monen vuoden osallistumisesta. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kari Jyrkisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Vuosikokouksen jälkeen tutustuimme osanottajien perinnevalokuviin ja laadukasta sekä monipuolista kuva-aineistoa kotisivuille laitettavaksi löytyi.

Kokoukseen osallistui kuusitoista osanottajaa, se oli keskusteleva, ja antoi hallitukselle hyviä eväitä toimintaan. Kiitoksia kaikille kokouksen osanottajille.

 

Kyl ol lust ko tulitta!