Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 20.3.2016 klo 13:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.

Vuosikokouksen esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmeen nettisivujen valokuvaprojekti jatkuu ja mukaan voisi ottaa sellaisia vanhoja valokuvia, joita ei vielä kuvagalleriastamme löydy. Kuvia ennen sotia tai kotiseutumatkoilta sotien jälkeen. Kuvissa tulisi olla niitä esittelevä teksti.

Miltä tuntuisi ajatus Facebook-ryhmän perustamisesta jäsenistölle?

Kokousesitelmänä aiheena on sukututkimus ja aihetta esittelee Tapio Varis.

 

Tervetuloa!                                                Aulis Kemppinen
puheenjohtaja