Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 29.3.2015 klo 13:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.

Vuosikokouksen esityslista:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksen yhteydessä valikoidaan vanhoja valokuvia yhdistyksen sivuille siirrettäväksi ja pyritään saamaan kuville niistä kertovat kuvatekstit, joten ottakaa mukaan vanhoja Ilmeen valokuvia, että saisimme yhdistyksemme nettisivuille hyvän otoksen vanhan Ilmeen näkymistä.

Tarkoitus on saada sivuille kuvasarja Ilmee ennen sotia, Ilmee 90- luvun alussa ja Ilmee nyt.

Tervetuloa!                                               Aulis Kemppinen
puheenjohtaja