Vuoden 2016 toiminnasta todettiin, että vuoden aikana hallitus kokoontui vuosikokousta edeltävässä kokouksessaan ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan. Toimintavuoden aikana yhdessä aikaansaatua:

Yhdistyksemme nettisivuille on lisätty

 • 11.3. Muistitietoa Ilmeen hovista (Teuvo Pohjolainen)
 • 11.3. Isontalon suvun vaiheita Ilmeellä (Teuvo Pohjolainen)
 • 21.3. Vuosikokouksen kuulumisia (Aulis Kemppinen)
 • 24.3. Kertomus sodan syttymisen ja evakkoon lähdön tunnelmista (Anna Tiippana/Aulis Kemppinen)
 • 10.6. Linkki Googlen satelliittikuvaan Ilmeen alueesta (Kari Jyrkinen)

Nettisivujen kuvagalleriaan on lisätty kahdeksan kuva-albumia:

 • 11.3. Pohjukanmäen talo ja talonväki
 • 16.3. Ilmee 1989
 • 18.3. Tinno ja Häyhä
 • 18.3. Vanhoja kuvia Häyhästä
 • 19.3. Ilmeen Osuuskauppa
 • 19.3. Ilmeen kirkonmäki ja sankarihaudat
 • 20.4. SA-kuvia Ilmeeltä
 • 15.8. Kuvia Kollaan museosta

Kotiseutumatkan toteuttamiseen ei kertomusvuonna ollut mahdollisuuksia Venäjän tiukentuneista ja vaihtelevista säännöksistä johtuen.

Kari Jyrkisen 29.5.2015 perustamaan Facebook-ryhmään ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä” on kertomusvuoden aikana liittynyt paljon uusia jäseniä niin, että jäsenmäärä on jo 69. Erityisen ilahduttavaa on, että myös paljon nuoriakin Ilmeen perinteestä kiinnostuneita on tullut mukaan ryhmän keskustelua rikastuttamaan.

Kuluvan vuoden toimintaan ei sisälly Ilmeen matkaa, mutta bussimatkan järjestämisen mahdollisuutta seuraavalle vuodelle selvitellään. Vanhojen valokuvien ja perinnetarinoiden tallentamista kotisivuille sekä Facebook-ryhmän ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä” ylläpitoa jatketaan.

Kaksipäiväinen kokoontuminen vuosikokouksen yhteydessä koettiin hyväksi ratkaisuksi, varsinkin pitkämatkalaisten osalta. Puheenaiheita riitti kummallekin päivälle yllin kyllin ja samalla oli mahdollisuus virkistyä kylpylän palveluita käyttäen.

Puheenjohtajaa nuorennettiin ja valittiin Aulis Kemppisen tilalle Kari Jyrkinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin Yrjö Lankinen, Antti Munnukka, Tapio Varis ja Kari Häyhä, puheenjohtajaksi valitun Kari Jyrkisen tilalle valittiin Aulis Kemppinen. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kemppisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Yrjö Lankinen kertoi kokousesitelmässään ilmeeläisten vapaussodan vaiheista. Esitys perustui .Armas Lankisen muistiinpanoihin.

Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 19.3.2017 klo 13:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  - Nordean sijoituspalvelusopimus
 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen noin 14.15 alkaen, Yrjö Lankisen esitys Armas Lankisen muistiinpanojen pohjalta "Ilmeen suojeluskuntalaisten matka Viipuriin 1918",
Kesto puolitoista tuntia.

 

Tervetuloa!                                               Aulis Kemppinen
puheenjohtaja

Kun mieli haikailee taas Ilmeen suuntaan, niin käykääpä katsomassa googlen satelliittikuvia - minusta kovin näyttäisi, että ovat päivittyneet sitten viime kerran, kun katselin. Aitjärven rannassa näyttäs olevan kohtuullisen edustava datsha.

https://www.google.com/maps/@61.3048874,29.3495588,295m/data=!3m1!1e3

Ihan en kirkon tornia kuvasta erottanu, vaan pitäshä sekii näkyä, ku puut ei enää peitä näkyvyyttä ;)

Yhdistyksen kokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 20.3.2016

Vuoden 2015 toiminnasta todettiin, että vuoden aikana hallitus kokoontui vuosikokousta edeltävässä kokouksessaan ja vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan.

Toimintavuoden aikana yhdistyksemme nettisivuilla kerrottiin vuosikokouksen kuulumisista ja sinne lisättiin Mauri Koskelan 14-vuotiaana kirjoittama kouluaine ”Karjalan kansa vaellustiellä”, joka kertoo hänen mietteistään katsellessaan Ilmeen ohi vaeltavaa evakoitten virtaa, johon sitten vähän myöhemmin ilmeeläisetkin joutuivat liittymään. Nettisivujen kuvagalleriaan lisättiin kolme kuva-albumia: ”Ilmee ennen sotia”, ”Kuvia vuodelta 2002” ja ”Siisiälä”. Kari Jyrkinen ylläpitää yhdistyksen nettisivuja, jotka löytyvät osoitteesta Ilmee.net. Kotiseutumatka ei vallitsevassa tilanteessa ollut mahdollinen Venäjän rajaseudulla vallitsevista tiukoista matkustusmääräyksistä johtuen. Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyi merkittävästi ja vuoden lopussa jäseninä oli 60  ilmeeläisistä juuristaan kiinnostunutta henkilöä

Vuoden 2016 toiminnan osalta katsottiin, ettei Ilmeen kotiseutumatkan järjestämiselle ole nykyisen tilanteen vallitessa edellytyksiä. 

Kotisivujen kautta tiedottamista täydentämään päätettiin ottaa käyttöön Facebook-sivusto. Kari Jyrkinen on perustanut tätä varten Facebook-ryhmän ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä”. Facebook-ryhmä toimii kotisivuja paremmin keskustelualustana ja sen toivotaan saavan toimintaan mukaan entistä enemmän Ilmeen perinteestä ja ilmeeläisistä juuristaan kiinnostuneita ihmisiä. Suunnitteilla on myös kokoontuminen yhdistyksemme vuosikokousta edeltävänä päivänä keskustelemaan Ilmeen perinteestä.

Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aulis Kemppinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin samoin Kari Jyrkinen, Yrjö Lankinen, Antti Munnukka, Tapio Varis ja Kari Häyhä. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kari Jyrkisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Tapio Varis kertoi  sukutukimusta käsitelleessä kokousesitelmässään sukututkimuksen menetelmistä ja tietolähteistä. Aihe herätti paljon mielenkiintoa.