Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 19.3.2017 klo 13:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat.

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  - Nordean sijoituspalvelusopimus
 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen noin 14.15 alkaen, Yrjö Lankisen esitys Armas Lankisen muistiinpanojen pohjalta "Ilmeen suojeluskuntalaisten matka Viipuriin 1918",
Kesto puolitoista tuntia.

 

Tervetuloa!                                               Aulis Kemppinen
puheenjohtaja