Sivut ovat päivityksessä, ihan kaikki ei vielä toimi!

Luovutetun Rautjärven kartta

Luotutetun Rautjärven kartta (lähde Maanmittauslaitos)

Ilmeen perinneyhdistys perustettiin 29.1.2012 jatkamaan 17.3.1949 perustetun ja 6.11.2011 lakkautetun Ilmee-säätiön toimintaa.

Ilmee-säätiö perustettiin sodan jälkeen tukemaan Ilmeen seuduilta siirtymään joutunutta ja Ilmeen rajaseudulle jäänyttä väestöä taloudellisesti ja henkisesti sekä kehittämään yhteyksien ylläpitämistä heidän välillään. Tukemista toteutettiin myöntämällä stipendejä Ilmeen seuduilta opintielle lähteneille opiskelijoille, erityisesti maatalouden kehittämistä koskevilla aloilla.

Säätiölain muuttumisen myötä pääomaltaan pienten säätiöiden ylläpitokustannukset kasvoivat siinä määrin, että säätiö päätettiin lakkauttaa ja jatkaa toimintaa yhdistysmuotoisena.

Aikojen kuluessa taloudellisen tukemisen tarve on muuttunut yhteyksien ylläpitämisen ja perinteen säilyttämisen tarpeeksi. Siksi yhdistyksen tarkoituksena on ilmeeläisen perinteen säilyttäminen ja vaaliminen sekä yhteyskanavana toimiminen ilmeeläistaustaisten ihmisten välillä.

Yleensä on niin, että ihmistä alkavat kiinnostaa omat juurensa, vanhempiensa elintavat ja -ympäristö vasta kun hän on saavuttanut varttuneemman iän. Tuolloin ei useinkaan ole olemassa ja saatavilla niitä lähteitä, joista tiedontarvettaan voisi tyydyttää, vaikka asia jo kovastikin kiinnostaa. Tähän tarpeeseen yhdistyksemme tuo apuaan nettisivustollaan, jota lukijamme voivat osaltaan rikastuttaa.