Vuosikokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 12. kesäkuuta. Osallistujia oli vajaa 20 henkeä. Ohessa kokousasiakirjoja sekä kokouksen jälkeen pidetyn esitelmän Suomen rajat ja Rautjärven seutu -materiaali.

Samalla mainostan tämän vuoden Miettilä kollausta, kannattaa osallistua jos sotahistoria kiinnostaa. Nähdään kollauksessa!

Miettilän kollaus 2022

Pöytäkirja

Suomen rajat ja Rautjärven seutu

 

Toimintakertomus 1.1 - 31.12.2021

Perinneyhdistyksen toimintaa hankaloitti edelleen covid19-epidemia. Vuosikokous pystyttiin kuitenkin järjestämään alkusyksystä sunnuntaina 5.9 Imatran kylpylässä. Edellisten vuosien tapaan jäsenistölle tarjottiin lounas kylpylän ravintolassa ennen kokousta. Osallistujia oli noin 20 henkeä.

Kokousta edeltävänä päivänä järjestettiin yhdistyksen ja Juuret rajantakaisella Rautjärvellä -Facebook-ryhmän yhteinen muisteluiltapäivä. Tilaisuudessa katseltiin Markku Kemppisen koostamat videot salokyläläisten muisteluista Ilmeeltä, kotiseutumatkasta Salokylään ja Salokylä- juhlista Vuoksenhovista. Henkilöitä yritettiin tunnistaa kuvista ja keskusteltiin Ilmeestä, valitettavasti vain omakohtaisia muistoja harvalla meistä enää on. Juttua piisasi pitkälle iltaan vajaan 30 osallistujan voimin.

Ilmeen matkoja ei ollut mahdollista järjestää, koska Suomen ja Venäjän maaraja oli turistiliikenteeltä suljettu – matkustaminen olisi ollut mahdollista ainoastaan lentämällä Pietarin kautta. Muutenkin kokoontumismahdollisuus oli osan vuotta hyvin rajattua.

Yhdistyksen toiminta onkin keskittynyt paljolti nettiin: Facebook-ryhmässä Juuret rajantakaisella Rautjärvellä on jäsenmäärä kasvanut tasaiseen tahtiin ja keskustelua on käyty monista erilaisista aiheista. Vuoden aikana ryhmän jäsenmäärä kasvoi 76:lla, 387:sta 463:een ja aktiivisia jäseniä on pitkälti yli 300. Tiedottaminen on hoidettu lähinnä kotisivujen ja sähköpostilistan kautta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana kaksi kertaa, vuosikokousta edeltävässä kokouk­sessaan sekä kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan. Keskustelua on käyty myös sähköpostitse ja puhelimitse. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Jyrkinen, varapuheenjohtajana Aulis Kemppinen, rahastonhoitajana Yrjö Lankinen, sihteerinä Minna Nikko sekä jäseninä Antti Munnukka ja Markku Kemppinen.

Yhdistyksen virallinen jäsenmäärä kasvoi 8 hengellä ja oli vuoden lopussa 117 henkeä.

 

Toimintasuunnitelma 2022

Vuosikokous ja sitä edeltävä hallituksen kokous sekä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään Imatran kylpylän tiloissa sunnuntaina 12.6.2022.

Ilmeen matkoja ei toistaiseksi pystytä järjestämään itärajan ollessa kiinni turistiliikenteeltä. Tilannetta seurataan, ja mahdollisten matkojen valmistelu aloitetaan tilanteen niin salliessa. Talkoomatkat odottavat niin ikään rajan avautumista. Listaa talkoista kiinnostuneista on jo alustavasti kerätty. Tavata voidaan muissakin yhteyksissä, kuten Miettilän kollauksessa heinäkuun lopulla ja osallistua vaikkapa ruokakuluihin. Myös yhdistyksen yhteisiä teatteri- tai konserttikäyntejä voitaisiin tukea, ja myös matkoja Suomen rajojen sisällä voitaisiin järjestää kiinnostavan kohteen löytyessä. Yhdistys voi myös tukea jäsenistöä tilaisuuksien ja matkojen järjestämisessä. Hiitolanjoen koskien vapauttamiseen voitaisiin seurata ja perehtyä myös yhdistyksen kautta.

Vanhojen valokuvien ja perinnetarinoiden tallentamista sekä Facebook-ryhmän ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä” ylläpitoa jatketaan ja yritetään miettiä keskustelua aktivoivia aiheita. Nettisivujen kehittäminen jatkuu, samoin sisällöntuotanto. Ilmeen kirkon Rautjärvellä säilytettävät sakraaliesineet pyritään dokumentoimaan.