Vuosikokoukseen kokoonnuttiin sunnuntaina 19. toukokuuta Imatran kylpylässä vajaan parinkymmenen hengen voimin. Ajankohtaisina asioina voi mainita Ilmee-huoneen kokoaminen Rautjärven pitäjätuvalle sekä kesäretken suunnittelun. Kannatusta käräsi eniten Rautjärven seudun nähtävyyksiin tutustuminen. Matka-ajankohta lienee heinä-elokuun vaihteen jommin kummin puolin ja ohjelmasta lisätietoa hieman myöhemmin.

Liitteenä kokouksen pöytäkirja sekä vuosikertomus ja toimintasuunnitelma.

Pöytäkirja

Vuosikertomus 1.1 - 31.12.2023

Vuosikokous pidettiin alkukesästä, sunnuntaina 28. toukokuuta Imatran kylpylässä. Edellisten vuosien tapaan jäsenistölle tarjottiin lounas kylpylän ravintolassa ennen kokousta. Osallistujia oli parikymmentä henkeä. Kokouksen jälkeen nautittiin kokouskahvit.

Elokuussa kokoonnuttiin Rautjärven pitäjätuvalla Ilmee-huoneen suunnittelun merkeissä. Tilaa ei ole valtavasti, mutta karttoja, kuvia ja pienempiä esineitä voidaan laittaa esille. Päätettiin kartoittaa mahdollista esineistöä ja materiaalia, jotta huonetta päästäisiin sisustamaan kesällä 2024.

Ilmeen matkat odottelevat parempia aikoja kiristyneiden naapurisuhteiden takia.

Facebook-ryhmän Juuret rajantakaisella Rautjärvellä jäsenmäärä kasvoi 40 hengellä ollen vuoden lopussa 541. Ryhmässä on jaettu valokuvia sekä muita dokumentteja, tiedotettu tapahtumista sekä keskustelulta ja kyselty monista Ilmeeseen ja Rautjärveen liittyvistä aiheista. Kotisivuja on päivitetty vuoden aikana, ja kuvagallerian palauttaminen on työn alla. Tiedottaminen on hoidettu lähinnä kotisivujen ja sähköpostilistan kautta.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana kaksi kertaa, vuosikokousta edeltävässä kokouk-sessaan sekä kokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksessaan. Keskustelua on käyty myös sähköpostitse ja puhelimitse. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Kari Jyrkinen, varapuheenjohtajana Jussi Lankinen, rahastonhoitajana Yrjö Lankinen, sihteerinä Matti Lankinen sekä jäseninä Aulis Kemppinen ja Markku Kemppinen.

Yhdistyksen virallinen jäsenmäärä kasvoi 3 hengellä ja oli vuoden lopussa 124 henkeä.

Toimintasuunnitelma 2024

Vuosikokous ja sitä edeltävä hallituksen kokous sekä hallituksen järjestäytymiskokous pidetään Imatran kylpylän tiloissa sunnuntaina 19.5.2024.

Ilmeen matkoja ja talkoomatkoja ei toistaiseksi voida järjestää. Sen sijaan matkoja kotimaassa voitaisiin tehdä kiinnostavan kohteen löytyessä ja jäsenistön näin halutessa. Tavata voidaan muissakin yhteyksissä, kuten Miettilän kollauksessa heinäkuun lopulla. Myös yhdistyksen yhteisiä teatteri- tai konserttikäyntejä voitaisiin tukea. Yhdistys voi myös tukea jäsenistöä tilaisuuksien ja matkojen järjestämisessä. Hiitolanjoen koskien vapauttamiseen voitaisiin seurata ja perehtyä myös yhdistyksen kautta. Luentojen järjestäminen kokouksen yhteydessä tai muuten.

Vanhojen valokuvien ja perinnetarinoiden tallentamista sekä Facebook-ryhmän ”Juuret rajantakaisella Rautjärvellä” ylläpitoa jatketaan ja yritetään miettiä keskustelua aktivoivia aiheita. Nettisivujen kehittäminen jatkuu, samoin sisällöntuotanto. Ilmeen huonetta pyritään edistämään 2024. Seurataan myös Rautjärven uuden kirkon rakentamista, Ilmeen kirkon kelloa voisi ehdottaa sijoitettavaksi uuteen kirkkoon.