Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokous pidetään pääsiäisen jälkeen, sunnuntaina 7. huhtikuuta klo 14:00 Imatran kylpylässä os. Purjekuja 2.Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset asiat. Hannu Narsakka kertoo rautjärveläisiä Kollaan taistelijoita käsittelevästä kirjastaan. Tervetuloa!

Ilmeen perinneyhdistyksen vuosikokouksen esityslista

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat