Manttals Längdh af Ruokolax Sochn Pro Anno 1649

 

Byy Nambn                                              Bondens Nambn

                                                                 Skatte och Cronobönder

 

Immalanjärf                                              4   Mårthen Rautias h

                                                                      Son Lars Mårthensson, Hustru

                                                                      dreng Mads Pundain


3    Påwell Arminen

      Son Mads Påullsson, Hustru

 

                                                                  2   Mads Larsson Wartia, Hustru

 

                                                                  4   Hendrich Wesiwalo, Hustru
                                                                      B: Måns Larsson, Hustru

                                                                  1   Brusius Denga

                                                                  4   Cauppi Kymäläin

                                                                      Son Jöran Jacobsson, Hustru

                                                                      Son Simon Jacobsson

 

Vuoxenniska                                             2   Henrich Haracka, Hustru
                                                                  1   Bertill Wirras dotter
                      Hussmän                             1   Johan Korhoins hustru

                                                                  1   Thomas Ryyppö Särick

                                                                  1   Hans And: Mullj Dito

 

Sijtola                                                       2   Henrich O: Sijtoin, Hustru


                                                                  2   Christer O: Joro, Hustru

 

                                                                  1   Berendt Chrisslasson

 

                      drag: tildeelt                      3   Jöns Arpoins hustru

                                                                       Son Anders Jönsson, Hustru

                                                                 2   Hendrich Matss: Miettin, Hustru

                      2   Jöran Andersson, Hustru

 

Meldoila                                                   4   Oluf Peersson Meldo, Hustru
                      Gestgifuare                              B: Christer Peersson, Hustru          

Sawilax                                                     6   Peter Wilcko

                      Rytt: tildeelt                            Br: Oluf Jöransson, Hustru

                                                                      Son Anders Påållsson, Hustru

                                                                      Son Niels Påållsson                                                                                                                                          

                      Rytt: tildeelt                      3   Mads Andersson Mondo
                                                                      Br: Hustru

                                                                      an Br: Hustru

 

                                                                  3   Mads Raijas hustru

                                                                       Son Thomas Madsson, Hustru

                                                                

                                                                  2   Niels Andersson, Hustru

                                                                

                                                                  3   Sigfridh Raijas
                                                                      Son Peer Sigfridsson, Hustru

                                                                  2   Christer Utulainen, Hustru

                                                                  1   Staffan O: Röösä
                                                                  2   Mads Madsson Sopain, Hustru
                      Hussmän                             1   Hendrich Mustas hustru

                                                                  5   Påål Hansson Sopain, Hustru
                                                                      Br:  Ragwald Hansson

Mietinsaarj                                                2   Michell Peersson Hucka (?), Hustru

 

                                                                  3   Lars Peersson Lintu
                                                                      Son Peer Larsson, Hustru                   

 

Wosalonwaittila                                        2   Anders Brusijsson, Hustru

 

Soinila                                                       5   Michell Soininen, Hustru
                                                                      Br: Lars Peersson
                                                                      Son Mads Larsson, Hustru

                                                                  4   Oluf And: Soininen, Hustru
                                                                      Br: Anders Andersson, Hustru

                                                                  3   Oluf (?) Lamoinen, Hustru
                                                                      Syster

Kuriankekälenmaa                                    3   Ragwald Wertainen
                                                                      brson Mads Jönsson, Hustru

                                                                  3   Thomas Larsson Kempi, Hustru
                                                                      Hans Tellas dotter

Aisaniemenackala                                     4   Anders (?) Ackain; Hustru
                                                                      Son Bertill Andersson, Hustru

Hännilä                                                     3   Peer Madsson Hännin
                                                                      Son Peer Peersson, Hustru

 

                      3   Mads Anderss: Hännin, Hustru

                           Br: Oluf Andersson

 

Utula                                                        2   Brusius Hansson, Hustru

 

                                                                 2   Peer Mårthenson, Hustru

                                                                 4   Anders Tijlikainen, Hustru

     Mågh Cauppi Härckin; Hustru

 

4        Hans Tijlikainen, Hustru

      Son Anders Hansson

 

2    Hans O: Tijlikainen, Hustru

 

2   Mads Rapattis hustru

     Son Oluf Madsson

 

1   Hans Kilpiäs hustru

 

Junnikkala                                                2   Hendrich Ringinen, Hustru

                     

                      Hussman                             2   Lars Larsson Rassa (?), Hustru

 

                                                                 2   Peer M: Junnikain

 

Rehula                                                      1   Peer Madsson Rehuin

 

Kekälenmäkj                                            2   Hendrich Pijsspain, Hustru

 

Haukilappj                                                3   Erich M: Lappalain, Hustru
                                                                      Dotter

 

                                                                 3   Oluf O: Haloinen, Hustru
                                                                      Son Jöran Ollsson

                                                                 3   Niells Hänninen, Hustru

                                                                      Sons hustru

 

                                                                 2   Jöran Waldoinen, Hustru

 

Reinickala                                                 3   Anders T: Reinikain, Hustru

                                                                      Br:s hustru

 

                                                                 2   Thomas Erichsson, Hustru

 

                                            3    Mads Haloins hustru

                                                  Son Lars Madsson, Hustru

 

                                            1    Jöns Påållsson Nenoin

                                            3   Niells Nielssons h:

                                                 Mågh Staffan Larsson, Hustru

                                           

                                            3   Peer Påållsson Nenoin, Hustru

                                                 Br: Mårthen Påållsson

 

                                            4   Peer Niellsson Waittin, Hustru

                                                 Swän Niellsson, Hustru

 

                                            4   Swen Peersson Waittin, Hustru

                                                 Son Jacob Swensson, Hustru

 

                                            3   Peer Jönsson Waldoin

                                                 Mågh Thomas, Hustru

 

                                            5   Lars Jör: Ackain

                                                 Son Daniel Larsson, Hustru

                                                 Son Jacob Larsson, Hustru

 

                                            5   Lars Sieckinen

                                                 Son Hans Larssen, Hustru

                                                 Son Johan Larsson, Hustru

 

                                            4   Jöran O: Ackain, Hustru

                                                 Br: Bengdt Ollsson, Hustru

 

Tetriniemj                                                  4   Oluf Peersson Nenä, Hustru
                                                                      Br: Niels Swensson, Hustru

 

                                                                 3   Thomas P: Ihalain, Hustru

                                                                      Sijster

                                                                 3   Mårthen M. Lembiäin, Hustru
                                                                      Br: Mads Madsson

                                                                 4   Peer Taifwain, Hustru
                                                                      Br: Anders Peersson, Hustru

                                                                 2   Peter And: Kurkj, Hustru

Syyspochia                                               3   Mads Månss: Caplahain, Hustru
                                                                      Stiufmoder

Kotaniemen Toiwiala                               2   Staffan Toiwiain, Hustru
                      Hussman                             1   Lars Taskus hustru

 

Äitinsaarj                                                  1   Oluf Caplahainen

                                                                 4   Lars Hansson Pellinen, Hustru
                                                                      Br: Anders Hansson, Hustru

                                                                 1   Anders Pellins hustru
                                                                
                                                                 3   Hendrich Hyrmä, Hustru
                                                                      Son Jöran Hendersson

                                                                 2   Thomas Th: Hännin
                                                                       Syster

                                                                 3   Mads Hend. Roinij, Hustru
                                                                      Son Hendrich Madsson

                      Hussman                             1   Lars Pulatis hustru

Suickala                                                    3   Thomas Thom. Suickain, Hustru
                                                                      Brs: hustru

                                                                 2    Thomas Thom. Sopain
                                                                       Syster

                                                                 2   Thomas Jönsson Näsärj, Hustru

                                                                 2   Johan Mich. Lembiäin, Hustru

Rautianmaa                                              1   Peter Rautia

                                                                 3   Oluf Bert: Haucka, Hustru
                                                                      Br: hustru

                                                                 2   Johan Peerrsson Malkiä, Hustru

                                                                 2   Lars Madsson Mondo, Hustru

                                                                 1   Anders Pellins hustru

                                                                 1   Jöns Pelins hustru

                                                                 3   Peer ?, Hustru
                                                                      Dotter

                                                                 2   Peer Påållsson Waittin, Hustru

                                                                 2   Pååll Bertillsson, Hustru

                                                                 1   Hendrich Joroins h:

 

                                                                 1   Johan Pålack

Kyrckiobyy                                              2   Lars Ollsson, Hustru

Rasila                                                        5   Peer Rasilain, Hustru
                                                                      Son Henrich Peerrsson
                                                                      Mågh Anders, Hustru

Wirmundjokj                                            3   Jöran Larsson Piparin

                                                                      Stiufsson Anders Larsson, Hustru

                                                                 5   Peer Ollsson Sijtoin
                                                                      Son Oluf Peersson, Hustru
                                                                      Son Anders Peersson, Hustru

                                                                 3   Niells Bertillsson Caro, Hustru
                                                                      Br: Lars Bertillsson

                                                                 2   Johan Bengtsson Susj, Hustru

                                                                 2   Niells Sillanpää, Hustru

Kurroila                                                    3   Peer Månsson Häyhäin, Hustru
                                                                      Br: Erich Månsson

                                                                 2   Mårthen Sawolain, Hustru

Laamala                                                    3   Thomas And: Sikiö
                                                                      Son Lambert Thomasson, Hustru

                                                                 3   Hendrich Bertillsson
                                                                      Br: Mads Bertillsson, Hustru

Mustakulkula                                            2   Johan And: Salacka, Hustru

                                                                 3   Hendrich Wiuchkain, Hustru
                                                                      Br: Mads Wiuchkain

                      Hussman                             1   Mads Niellssons hustru

                                                                 5   Anders Larsson Cojo, Hustru
                                                                      Br: hustru
                                                                      Br. Lars Larsson, Hustru

Sutela                                                       3   Erich Mich: Cojo
                                                                      Br: hustru
                                                                      Son Sven Erichsson

Jawanala                                                   5   Mads Ollsson Sijtoin, Hustru
                                                                      Br: Hendrich Sijtoin, Hustru
                                                                      Br: Niells Ollsson

                                                                 2   Niellss Jafuanainen, Hustru

                                                                 2   Tönne Torssa, Hustru

Kempilä                                                    4   Peer Månsson, Hustru
                                                                      Son Måns Peersson, Hustru

                                                                 3   Hendrich Kempinen, Hustru
                                                                      Son Anders Hendersson

                                                                 2   Christer Månsson, Hustru

                                                                 5   Oluf Hindsasson, Hustru
                                                                      Br: Jören Hindsasson, Hustru
                                                                      S: Brusius Månsson

                      Hussman                             1   Peer Månssons hustru

Kesselilä                                                   4   Bertill Kesselj, Hustru
                                                                      Br: Mårthen Kesselj, Hustru
Wertalansalmj                                           2   Peer Jönsson Läpär
                                                                      Sijster

Calpiala                                                    1   Peer Ollsson Calkia

Achwojärf                                                5   Jöns Peersson Repo, Hustru
                                                                      Br: Bertill Peersson, Hustru
                                                                      Br: Jören Peersson

Hölmölä                                                    4   Pååll Swensson, hustru
                                                                      brs: Swen Mårthensson, Hustru

                                                                 2   Peer Condiain, Hustru

Ladwajärfuj                                              4   Lars And: Sikio
                                                                      Son Erich Larsson, Hustru
                                                                      Son Anders Larsson

 

                                                                 4   Staffan Neuwoin
                                                                      Son Bertill Neuwoin, Hustru
                                                                      Sona Hustru

Nurmijärf                                                  2   Anders P: Neufwoin
                                                                      Br: Hustru

                                                                 2   Jöns And: Neufwoin, Hustru

Undamo                                                   2   Oluf O: Uimoinen, Hustru

Pirhoila                                                      3   Niells Hendersson, Hustru
                                                                      Br: Hustru

                                                                 1   Peter Pirhoins dotter

                                                                 2   Greells Mårthensson, Hustru
                                                                      Br: Hustru

                      Hussman                             1   Knudh Purhackas hustru

Undamo                                                   4   Mads Hend: Uimoinen, Hustru
                                                                      Br: Anders Hendersson
                                                                      Sijster

Rautajärf                                                  2   Lars Jönsson Kocko, Hustru

                                                                 2   Mads Larsson Kocko, Hustru

 

                                                                 2   Mårthen Tukia, Hustru

                                                                 2   Peer Hanson Kilappa, Hustru

                                                                 3   Mads Kempinen, Hustru
                                                                      Son Hendrich Madsson

                      Hussman                             1   Hendrich Utriains hustru

Wariuxela                                                 4   Hieronimus Jönsson, Hustru
                                                                      Br: Nielss Jönsson
                                                                      Sona hustru

                      Hussman                             1   Lambert Andersson h:

Miettilä                                                     1   Lars Lamains hustru

                                                                 2   Bertill Mochka
                                                                      Dotter

                                                                 3   Lodwich Mochka
                                                                      Son Anders, Hustru

                                                                 4   Niels Larsson Kuikka
                                                                      Br: Niells Niellsson Hustru
                                                                      Br: (  )

                                                                 5   Hendrich Jönss: Warjus, Hustru
                                                                      Son Johan Hendersson, Hustru
                                                                      Son Thomas Hendersson

 

                                                                 3   Hans Larsson Tijppana, Hustru

                                                                      Br: Lars Larsson

                                                                 3   Bertill Tijppana, Hustru
                                                                      Lars Knudtzson Ollin

 

                                                                 3   Hans Thomassons h:

                                                                      Son Thomas Hansson, Hustru

                      Drag: tildeelt                      2   Anders Jönsson Roiha
                                                                      Dotter

Hallilanmäkj                                             3   Greels O: Hallinen, Hustru
                                                                      Br: Oluf Hallinen

                                                                 1   Bengdt Korfwinen

                                                                 2   Lars Korho, Hustru
 

Purnujärf                                                  2   Hendrich Teräwäin
                                                                      Son Jacob Hendersson

                                                                 3   Mårthen Larss: Kärhä, Hustru
                                                                      Son (   )

                                                                 4   Bengdt Lambertsson, Hustru
                                                                      Br: Thomas Lambertsson, Hustru

                      Hussman                             1   Anders Täperj

                                                                 2   Knudt Bertillsson, Hus

Korpijärf       Hussman                             2   Jören Täperj, Hustru

Wähickälä                                                 2   Hendrich Jönsson, Hustru

                                                                 3   Anders Kyhäinen
                                                                      Son Anders Andersson
                                                                      Son Lars Andersson

Lassila                                                      2   Michell Thom: Hässj, Hustru

                      Hussman                             1   Michell Lapacko

Immala                                                     2   Anders Hend: Waittin, Hustru

                                                                 3   Simon Madsson Pipatti
                                                                      Br: Peer Madsson, Hustru

                                                                 2   Knudt Hansson, Hustru

Kuockalambj                                            4   Oluf O: Hikipä, Hustru
                                                                      Br: Christer Ollsson, Hustru

                                                                 3   Lars Jönsson Cuocka, Hustru
                                                                      Sona hustru

Niskapietilä   Hussman                             2   Anders Tuppurain

Pardila                                                      3   Pååll Larss: Pardin, Hustru
                                                                      Lars Larson

                      Hussman                             1   Anders Ewains hustru

Pundala                                                    5   Oluf Larsson Caro, Hustru

                                                                      Br: Lars Larsson, Hustru
                                                                       Br: hustru

Jurfwala                                                    3   Knudt Jurfwains h:
                                                                      Mågh Mads Kesselj, Hustru

                                                                 2   Erich Murdo
                                                                      Dotter

Rachkoila                                                 1   Mads Lwokoin

Koriala                                                      3   Niellss Hänninen
                                                                      Br: Johan Hänninen, Hustru

                                                                 2   Mårthen Andersson, Hustru

Karhula                                                     2   Bertill Karhu, Hustru

Copiala                                                     1   Cauppi Rautia

                                                                 3   Michell Eskillsson, Hustru
                                                                      Dotter

                                                                 1   Bengdt Waickos hustru

                                                                 5   Hendrich O: Wendo, Hustru
                                                                      Br: Hans Ollsson
                                                                      Br: Staffan Ollsson, Hustru

                                                                 2   Anders Hend: Mufuoin, Hustru

                                                                 1   Hans Wiuchkos hustru

Wechwiälä                                                2   Anders Hanss: Wechuiläin, Hustru

                                                                 1   Lars Niellsson Rongoin

                      Hussman                             1   Anders Larss: Kijfwerj

                                                                 2   Eskill Knudtz:Wechuil:, Hustru

                                                                 3   Hans Mårthensson
                                                                      Son Hans Hansson, Hustru

Hörcköilä                                                  3   Michell O: Wilcko
                                                                      Son Oluf Michelsson, Hustru

                                                                 1   Anders Sigfradhssons Sona Hustru
                      Hussmän                             1   Thomas Sigf: Hustru

                                                                 2   Eskill Koho
                                                                      Br: hustru

                      Hussman                             1   Anders Sammallns (   )

Keringinniemj                                           2   Hendrich Jör: Jakoin, Hustru

                                                                 2   Bengdt Sigf: Sussj
                                                                      Sona hustru

 

Toiwiala                                                    2   Lars Larsson Toiwiain
                                                                      Br: Jöran Larsson

 

                                            Frälsse Bönder

Korwenkando                                          2   Thomas Mattarin, Hustru
                                                                 2   Christer Mattarin
                                                                      Sona hustru

                                                                 3   Mads Miettinen
                                                                      Son Mads Madsson, Hustru
                                                                

                                                                 2   Oluf Hend: Pijparin, Hustru

Lembiälä                                                   3   Thomas Bengdtsson, Hustru
                                                                      Br: hustru

                                                                 6   Mårthen Hansson
                                                                      Br: Oluf Hansson, Hustru
                                                                      Br: Mads Hansson, Hustru
                                                                      Son Peer Mårthensson                                             
                                                                

                                                                 3   Hans Andersson, Hustru
                                                                      Br: Anders Andersson

Härskiänsaarj                                            5   Erich Larsson Hussu
                                                                      Son Christer Erichsson, Hustru

                                                                      Son Lars Erichsson, Hustru

                                                                 2   Clemet Bert: Häläckä, Hustru

                                                                 5   Mårthen Munck
                                                                      Son Peer Mårthensson, Hustru
                                                                      Son Lars Mårthensson, Hustru

                                            Dragouner

Sijtoila                                                      3   Peer Sijtoins hustru
                                                                      Br: Oluf Sijtoin, Hustru

 

                                                                 3   Michell Karkiains h
                                                                      Br: Anders Karkiain, Hustru

                                                                 1   Swen H: Norckas h:

                                                                 1   Bertill Salackas h:

                                                                 4   Niells Mäenpä
                                                                      Son Anders Niellsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Meldoila                                                   4   Peer Larsson Laackoin, Hustru
                                                                      Br: Anders Larsson, Hustru

                                                                 3   Anders Knudsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Korwenkando                                          3   Jöns A: Wirckis h:
                                                                      Br: Mads Andersson, Hustru

                                                                 3   Jöns Wiskar, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Härskiänsaarj                                            5   Jöran L: Härskiä, Hustru
                                                                      Br: Peer Larsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Soinila                                                      1   Arfued Huipero

Ackala                                                      4   Mårthen O: Pellin
                                                                      Son Ander Mårtensson, Hustru
                                                                      Son Peer Mårthensson

Utula                                                        4   Jöns P: Thomahain, H ustru
                                                                      Son Peer Jönsson, Hustru

                                                                 3   Bertill O: Weicko, Hustru
                                                                      Br: hustru

Junnickala                                                 1   Jöns Höpelö

Kekälenmäki                                            3   Oluf Pijspain, Hustru

Haikola                                                     3   Lars Mustoin, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Mättölä                                                     4   Jöns Andersson, Hustru
                                                                      Br: Thomas Andersson, Hustru

Suickala                                                    4   Brusius Jacobson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

                                                                      dotter

                                                                 1   Michell Ollsson

                                                                 3   Thomas Mälkiä
                                                                      Son Lars Thomasson, Hustru

                                                                 1   Thomas Pylssy

                                                                 2   Hans A: Jawanain, Hustru

 Mattarisenmäkj                                        3   Knudt A: Suickain, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Pijparila                                                    3   Jöns A: Kietäwäin
                                                                      Son Anders Jönsson
                                                                      Dragoune hustru

Sikiola                                                      4   Oluf P:  Lijris h:
                                                                      Br: Mads Peersson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru


Sutela                                                       4   Hendrich S: Sussj
                                                                      Br: Peer Sigfredsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

                                                                 4   Mads K: Sopain
                                                                      Br: Thomas Sopain, Hustru
                                                                      Br: hustru

Jawanala                                                   2   Thomas N: Jawanain
                                                                      dragoune hustru

Kempilä                                                    3   Johan Hendersson
                                                                      Son Johan Johansson
                                                                      Dragoune hustru

Pohionlangila                                            5   Lars E: Toiwiain, Hustru
                                                                      brs: Mads Jönsson, Hustru
                                                                      Dotter

Wertalansal.                                              2   Mårthen Täpär
                                                                      Dotter

Calljula                                                     5   Hendrich Swensson
                                                                      Son Swen Hend:, Hustru
                                                                      Son Brussius Hend:
                                                                      Dragoune hustru

                                                                 4   Swen Bertillsson, Hustru
                                                                      Br: Hendrich B:, Hustru

Achwojärf                                                3   Påål Hend: Repo, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

                                                                 6   Anders O: Kijfuer, Hustru
                                                                      brs: Mårten Christ:, Hustru
                                                                      Son Hendrich And:, Hustru

                                                                 5   Knudt Larssons h:
                                                                      Br: Lars Larsson, Hustru
                                                                      Br: Hendrich Larsson
                                                                      Dotter

                                                                 5   Clemet Peerssons h:
                                                                      Br: Thomas Peersson, Hustru
                                                                      Br: Peer Peerson, Hustru

                      Husmän                              2   Peer Peersson Niuta, Hustru

Jurfwala                                                    3   Swen Bertilsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Kopsala                                                    3   Hendrich Jönsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Pirhoila                                                     2   Lars Madsson
                                                                      Sona hustru

                                                                 1   Jöran Michellssons h:

                                                                 3   Peter Pirhoin
                                                                      Son Hans Peersson
                                                                      Dragoune hustru

                                                                 2   Lars Paricka, Hustru

Hynnilä                                                     4   Måns Staffansson, Hustru
                                                                      Br: Jacob Staff:, Hustru

Miettilä                                                     2   Erich Peerssons h:
                                                                      Br: Peer Peersson

Korpijärf                                                   3   Lars Ollsson Langin, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Koriala                                                      2   Hendrich Kijfuer, Hustru

Tarckoila                                                   3   Johan A: Narssacka, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Kaiturinpä                                                3   Swen Greellsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Wechwilälä                                               3   Anders Andersson
                                                                      Son Michell Andersson, Hustru

                                                                 4   Peer Jönsson Jundero
                                                                      Br: Hendrich Jönsson, Hustru
                                                                      Dragoune hustru

Hörcköilä                                                  2   Hans Hadackas h:
                                                                      Son Hendrich Hansson

Keringi                                                     4   Jöns Råihas hustru
                                                                      Br: Mads Jacobson
                                                                      brs: Oluf Madsson, Hustru

                                            Ryttare

Immalanjärf                                              7   Erich Niellssons h:
                                                                      Son Niells Erichsson, Hustru
                                                                      brs: Johan Michellsson, Hustru
                                                                      brs: Bengdt Michellsson, Hustru

                                                                 3   Oluf Jäppins h:
                                                                      Mågh Hendrich M:, Hustru


                                                                 4   Anders P: Mölssä, Hustru
                                                                      Br: Peer Peersson
                                                                      Son Thomas And:

                                                                 8   Anders P: Patias, Hustru
                                                                      Br: Peer Peersson, Hustru
                                                                      Br: Pååll Peersson, Hustru
                                                                      Br: Hans Peersson, Hustru

                                                                 3   Jacob Frässare, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Sijtoila                                                      3   Lars Sopero, Hustru
                                                                      Dotter

                                                                 2   Jacob Trumpeters h:
                                                                      Drengh

                                                                 3   Pååll Peersson Mäenpä, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Koruenkando                                           3   Pååll Larsson Karhu, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Salonsaarj                                                 5   Mads M: Waittin, Hustru
                                                                      Br: Peer Madsson, Hustru

                                                                      Sona hustru

                                                                 3   Niells Rongoin, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Sawilax                                                     4   Hans Pijparin
                                                                      Son Mårthen Hansson, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Mietinsaarj                                                5   Mads M: Arpoin, Hustru
                                                                      Br: Lars Mårthensson, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

                                                                 8   Michell Miettin
                                                                      Br: Hendrich Miettin
                                                                      Son Hend: Michellsson, Hustru
                                                                      brs: Måns Hendersson, Hustru
                                                                      brs: Thomas Larsson
                                                                      Ryttare hustru

Härskiänsaar                                             4   Hans Larsson Hussu
                                                                      brs: Bertill Jönsson, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Puttola                                                      3   Lars Thom: Putto, Hustru
                                                                      Br: Oluf Thomasson

                                                                 7   Lars A: Mustoin, Hustru
                                                                      Br: Jöns Andersson, Hustru
                                                                      Br: Oluf Hansson, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

                                                                 2   Lars Kietäwäin, Hustru

                                                                 6   Brusius Kekälain, Hustru
                                                                      brs: Peer Andersson, Hustru
                                                                      brs: Mårthen Arfw:, Hustru

                                                                 3   Michell M: Mustoin, Hustru
                                                                      Ryttare hustru

Haukilappj                                                6   Hendrich Jönsson, Hustru
                                                                      Br: Jöns Jönsson, Hustru
                                                                      Br: Enckia
                                                                      Sona hustru

Ingilänmäkj                                              5   Bertill Achwoin, Hustru
                                                                      brs: Bengdt Niellsson
                                                                      brs: Jöns Larsson, Hustru

Wirmundjokj                                            3   Johan Jacobson Frijar, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 6   Peer O: Lambinen, Hustru
                                                                      Br: Hendrich Ollsson, Hustru
                                                                      Br: Jöns Ollsson, Hustru

Sikiola                                                      6   Hans Peersson Sikio, Hustru
                                                                      Br: Michell Peersson, Hustru
                                                                      Br: hustru
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 9   Jöns O: Sikios hustru
                                                                      brs: Jöns Andersson, Hustru
                                                                      brs: Jöns Madsson
                                                                      brs: Michell Madsson, Hustru
                                                                      Son Oluf Jönsson, Hustru
                                                                      Son Niells Jönsson

Nurmjärf                                                   6   Peer Jacobson Koho, Hustru
                                                                      Br: Oluf Jacobson
                                                                      brs: Hendrich Matsson, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 5   Peer And: Paricka, Hustru
                                                                      Br: Simon Andersson, Hustru
                                                                      brs: Anders Niellsson

                                                                 5   Hendrich Uimoin, Hustru
                                                                      Mågh Jönss, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

Rautajärf                                                  5   Jacob Mårthensson, Hustru
                                                                      Br: Hendrich M:, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

Hynnilä                                                     4   Hendrich A: Pitkäin, Hustru
                                                                      Bolagsman Nielss, Hustru

                                                                 6   Anders M: Hynnin
                                                                      Son Peer Andersson, Hustru
                                                                      Son Anders And:, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 5   Måns E: Sawolain, Hustru
                                                                      Br: hustru
                                                                      Br: Anders Eskillss:
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 7   Knudt Hakacka
                                                                      brs: Johan Niellsson, Hustru
                                                                      brs: Staffan Niellsson
                                                                      Lars Knudtsson, Hustru
                                                                      Jacob Knudtsson, Hustru

                                                                 6   Johan Hend: Bajar, Hustru
                                                                      Peer Hendersson, Hustru
                                                                      Son Hendrich, Hustru

Miettilä                                                     4   Bengdt J: Roiha, Hustru
                                                                      Mads Jönsson, Hustru

Purnujärf                                                  3   Mads H: Sopain
                                                                      Mågh Mårthen, Hustru

                                                                 3   Peer Hakan
                                                                      Son Hendrich
                                                                      Dotter

Korpjärf                                                    2   Pååll Jaatin, Hustru

 

 

                                                                 6   Hendrich A: Kondu
                                                                      Son Jöran Hend:, Hustru
                                                                      brs: Anders Bengdts, Hustru
                                                                      Rytt: hustru
                                                                 4   Bengdt Ollsson, Hustru
                                                                      Son Oluf Bengdts, Hustru

Niskapietilä                                              3   Swän Carialains h:
                                                                      S: Bengt Swensson, Hustru

Lassila                                                      7   Michell Erichsson
                                                                      Br: Erich E: , Hustru
                                                                      Br: hustru
                                                                      Son Erich Mich:, Hustru
                                                                      Son Hendrich E:

                                                                 3   Peer Michellsson, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

Tarckoila                                                   2   Johan Andersson, Hustru

                                                                 4   Bengdt Neufuoin
                                                                      Mågh Peer, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

Hörcköilä                                                  3   Pååll Wechuiläins h:
                                                                      Br: Eskill And:
                                                                      Rytt: hustru

                                                                 3   Oluf Philpusson, Hustru
                                                                      Rytt: hustru

Soinila                                                      4   Thomas Teräväin
                                                                      Br: Mads Teräväin, Hustru
                                                                      Son Oluf Thom:

Äitinsaarj                                                  6   Mads M: Lembiäin, Hustru
                                                                      brs: Oluf Hend:, Hustru
                                                                      brs: Niells Hend:
                                                                      brs: Hendrich Hend:

Pirhoila                                                     3   Mads H: Pirhoin
                                                                      Mågh Staffan, Hustru

                                                                 2   Eskill, Hansson, Hustru

Calljula                                                     5   Bertill Caljuins h:
                                                                      Br: Måns Caljuin
                                                                      Son Jöns Bertillsson, Hustru
                                                                      brs: Lars Månsson

Achwojärf                                                11 Anders M: Hijrj
                                                                      brs: Pååll Jacobson, Hustru
                                                                      brs: Mads Jacobson, Hustru
                                                                      Niells Swenssons h:
                                                                      Lars Swensson, Hustru
                                                                      Mads Jacobson, Hustru
                                                                      Anders Jacobson

Miettilä                                                     6   Anders O: Roiha
                                                                      Son Oluf Andersson, Hustru
                                                                      Mågh Pååll
                                                                      bolagsman Peer, Hustru

Hallilanmäkj                                             3   Michell Maticka
                                                                      Son Lars Michellsson, Hustru

                                                                      Sochn Prophoss

Salonsaarj                                                 4   Swen A. Suickarj
                                                                      S: Swen Swensson, Hustru
                                                                      Bolagsman Thomas

                                                                      Kyrckioheerden
                                                                 4   Herr Bertill Jona, Hustru
                                                                      Drengh
                                                                      Pijga

                                                                      Klockaren
                                                                 2   Lasse Ollsson, medh sin hustru 

Detta hafua wij undertecknade medh största flijt ransakat och uptecknat, och till wisso medh förssaglinch underscriff sambt Boomercker bekraffadt, Actum Rasila den 21. Februarij, Anno 1649.

 

                                                                                                             Bartolom. Pastor in Råkolax