Kokous pidettiin Imatran kylpylässä sunnuntaina 7.4. Edellisen vuoden toiminnasta todettiin ensimmäisen vuoden olleen toiminnan suunnittelun vuosi, jonka aikana perustettiin ja rekisteröitiin uusi, Ilmee-säätiön toiminnallisia päämääriä jatkava perinneyhdistys. Keskeisiksi tavoitteiksi yhdistykselle asetettiin tiedossa olevan ilmeeläisen perinteen kokoaminen mahdollisimman kattavasti yhdistyksemme nettisivuille, sekä yhteisöllisyyden tukeminen yhteisillä tapahtumilla, kuten ensi kesänä suunnitelmissa olevalla kotiseutumatkalla Ilmeelle.

Kuluvan vuoden toimintaa suunniteltaessa kiinnitettiin huomiota tehokkaaseen varojen hoitoon, ensi kesän matkan suunnitteluun sekä Kari Jyrkisen suunnittelemien ja toteuttamisvaiheessa olevien nettisivujen edelleen kehittämiseen ja sisällön tuotantoon. Nykyiseen sisältöön kaavailtiin lisättäväksi esittelyjä ilmeeläisten ja ilmeeläistaustaisten kirjoittajien tuottamista omakustannekirjoista, linkkejä Ilmeen asioista kertoviin kotisivuihin ja aiheeseen liittyviä kuvagallerioita. Tapio Varis lupasi toimittaa sukututkimuksen harrastajia varten tietoa netin kautta löytyvästä materiaalista, mm. ruotsinvallan aikaisista selväkielisistä läänintileistä.

Ideat tekeillään olevien nettisivujemme sisällön kehittämiseksi ovat tervetulleita.

Toimintasuunnitelmaan kuului myös Kari Jyrkisen valmistelema Ilmeen matka, josta tarkemmin alla olevassa matkatiedotteessa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aulis Kemppinen. Hallituksessa jatkamaan valittiin samoin Kari Jyrkinen, Yrjö Lankinen, Antti Munnukka, Paavo Ojalainen ja Tapio Varis. Varapuheenjohtajakseen hallitus valitsi Kari Jyrkisen, rahastonhoitajakseen Yrjö Lankisen ja sihteerikseen Tapio Variksen.

Kokousesitelmän piti Hannu Narsakka, aiheenaan Rautjärveläisten miesten talvisotaan osallistuminen Kollaan rintamalla. Kuulijoille uusia ja yllättävän yksityiskohtaisia tietoja sisältänyt esitys herätti paljon kysymyksiä ja mielenkiintoa – olihan kysymys vanhempiemme sotakokemuksista, joista sodankäyneet miehet eivät kotona yleensä puhelleet.